Review công ty Fpt Dps(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


Fpt Dps


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

AntiHR_FPTDPS (dev quèn )Gửi CV cho HR không thấy phản hồi lại

Boy nhà nghèo (Nhân viên)Cty là một mớ bồng bông chia phe, bằng mặt không bằng lòng, chơi chung nịn bợ nhau thì có “quyền lợi” còn không thì coi như cứt, đùng đẩy công việc cho người khác để ngồi chơi xơi nước, tiền bạc nhiều cái rất mập mờ, hứa hẹn đủ điều. Cty thích lùa gà mấy đứa ngây thơ sinh viên vào làm. Mấy cha mấy má không tin thì vào làm trãi nghiệm đẳng cấp lùa gà.

Ẩn cmn danh (Ẩn cmn luôn)Công ty đãi ngộ rất cao cho nhân viên! HR rất có tâm ạ, những lời em nói ở trên đều đi ngược với điều mà em muốn nói.

DevCho mình hỏi môi trường làm việc ở đây như thế nào

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Fpt DpsReview Công ty

Fpt Dps