Review công ty Frontier Consulting Vietnam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Frontier Consulting Vietnam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên quènNói tới công ty này thì nhiều cái nói lắm mà nay tóm gọn thôi, ai có ý định vô đây thì cân nhắc kĩ- Ưu điểm: môi trường sử dụng tiếng Anh nhiều, tăng khả năng giao tiếp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Ngoài ra không còn gì nữa.- Nhược điểm:+ Nhiều task âm binh, thứ 7 – CN cũng mail cho nhân viên làm, không làm thì bị đì.+ Quy trình không rõ ràng mà nói trắng ra là không có.+ Sếp Nhật thì phát xít, bảo thủ, không coi trọng người Việt, còn line manager thì trình độ chuyên môn không có, không có khả năng quản lý.+ Lương và trợ cấp thì thích là trừ, lên xuống lương theo mối quan hệ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Frontier Consulting VietnamReview Công ty

Frontier Consulting Vietnam