Review công ty Fujikura Fiber Optics VietNam(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Fujikura Fiber Optics VietNam


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Uzumaki (Engineer )Cty như cl, engin đừng vào

Ẩn danh (A chief)Engineer có trình độ không nên vào. Công ty nát, lương khá thấp. Thích hợp để làm tạm trong lúc không có việc làm

Ẩn danhMôi trường tốt để phát triển bản thân, chế độ đãi ngộ tốtHỗ trợ tốt cho nhân viên OT, bao gồm tiền OT và ăn uống

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Fujikura Fiber Optics VietNamReview Công ty

Fujikura Fiber Optics VietNam