Review công ty FUNDOO(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


FUNDOO


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Mr.X (God)Công ty hãm chưa từng thấy, nhất là con HR socola, suốt ngày cứ họp mà không ra ôn gì. Lương thì nợ 5 6 ngày. Sản phẩm thì củ chuối. Cho khách hàng dùng thử, feedback thì không bao giờ tiếp thu.

BH vuiCông ty ảo tưởng về sản phẩm, cho nhân viên nghĩ việc không báo trước, lúc nào cũng muốn sản phẩm là số 1, trong khi sản phẩm lỗi lên lỗi xuống, suốt ngày vào công ty chỉ nói đạo lý, nói cảm xúc, trong khi chả đào tạo cho nhân viên bán gì cả. CEO mang tiếng du học nước ngoài về, mà nói chuyện face to face với nhân viên thì cúi gầm mặt xuống, sếp tổng thì bê bối, quần áo nhăn nhúm. Tóm lại công ty hề

Công Lsy (RMS RMA RMU )Công ty chỉ được cái mồm là giỏi, sản phẩm quá ảo tưởng, HR với nhân sự thì lố bịch, công ty vài ba thành viên nhưng tuyển 5 6 đứa HR, tiền thì chi trả chậm trễ, sếp lên xin lỗi cúi đầu rồi ịm luôn, học nhân cách đạo đức cho cố rồi làm j

Ẩn danhsản phẩm công ty này dị quá

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FUNDOOReview Công ty

FUNDOO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *