Review công ty FURIOUS FPV(9 reviews)

Posted by

Review Công ty


FURIOUS FPV


(9)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Long Phan (NV Quèn)Công ty làm ăn láu cá, hay bắt chẹt nhân viên, chia bè kết phái.Người chủ ông Toàn thì không có tầm nhìn, sản phẩm chỉ giỏi copy từ nguồn mở open source hoặc đạo ý tưởng từ sản phẩm và công ty khác

Ẩn danh (NV Quèn)Bên đây có ông Toàn làm việc chỉ theo cảm tính, thiên vị. Hay chèn ép nhân viên vô cớ. Quản lý kiểu công ty gia đình

Ẩn danh (IT)Bên này hay nợ lương nhân viên. Trong công ty thì chia phe cánh tùm lum. Ông Toàn ép người ông Lộc từ từ nghỉ hết

Ẩn danh (NV Quèn)Cty làm việc ko có process hay KPI gì hết. Sếp và bộ sậu quản lý lúc nào cũng than cty khó khăn để bắt làm OT ko lương và giảm thưởng cuối năm (tháng 13) nhưng năm nào cũng thấy sếp khoe mua thêm nhà thêm xe

Ẩn danh (NV nhỏ)Công ty có mấy chính sách trừ lương rất nhảm.

Lai Van Viet (NV Tech)Khuyên các bạn đừng nên vào làm. CSVC rất tồi tàn. Cty có 30 mạng mà chỉ có 1 cái nhà ỉa. Đến đi đi đái cũng phải xếp hàng!

Lê Xuân Duy (sợ chó gì mà ko để tên thật) (Thiết kế PCB)Đang tính xin nghỉ. Bắt làm rõ nhiều mà deal lương mấy lần mãi ko tăng. Anh em fresher thì vào lấy kinh nghiệm rồi phắn chứ về lâu dài ko có hướng phát triển bản thân

Nghĩa (NV thường)Ghét nhất là cả công ty hơn ba chục mạng mà có mỗi 1 cái nhà VS. Bữa nào có 2 đứa mắc ỉa cùng 1 lúc thì nín ỉa chờ đứa đang ỉa muốn chết luôn

Ẩn danhKhuyên anh em đừng nộp đơn vào đây, từ chủ đến nhân viên cũ rất hãm.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FURIOUS FPVReview Công ty

FURIOUS FPV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *