Review công ty Futech(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Futech


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Trai đã có vợ (NV quèn )ưu điểm:- ae trong công ty có mối quan hệ thân thiện, thoải mái ( trừ mấy bà kế toán).- các ngày lễ, tết dương, đều có thưởng 500-1tr, riêng tết âm thì nhận 1 cục tiền mặt + ấm chén, bánh kẹo ( ít cũng được x1.5 lần nếu làm trên 6 tháng)- liên hoan công ty vài tháng một lần để tổ chức sinh nhật cho nhân viên.- Các sếp cũng khá thoải mái.Nhược:- Lương hơi thấp, một năm mới được đóng bảo hiểm.- Làm việc hay bị chồng chéo các phòng ban,- Có 1 phòng Công nghệ toàn ông 30 chục rồi mà chưa vợ con gì – như bị ma ám.- Càng cuối năm OT càng nhiều, mà lương OT ko cao do lương chính thấp.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

FutechReview Công ty

Futech