Review công ty G WORK(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


G WORK


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev dạoCông ty chỉ thích tuyển mấy thằng deal lương thấp. Để lương max cao. Toàn lương ảo.Muốn đậu chỉ cần deal thấp ( dưới 13tr gross ) là auto đậu.

Junior dev – đã phỏng vấn (dev)Đã phỏng vấn ở đây, phỏng vấn không có technical lead, chỉ có một bạn dich thuật và một anh CEO (người hàn), công ty không đọc qua CV của ứng viên, không hỏi bất kì câu gì về technical, chỉ hỏi lương mong muốn bao nhiêu -> xong! về! Mất 5 phút cuộc đời của các bạn!

Ấn danh ấn mặt (Dev)Công ty này đổi tên thành Buujaa lâu rồi nha. Ông CEO toàn hỏi lại mấy cây có trong CV.

Ẩn danh (Dev ( đã pv). )Nếu không muốn mất thời gian tốt nhất đừng đi pv. Lương ảo.

Ẩn danh (DEV Quèn)Lúc vào phỏng vấn có 1 phiên dịch ( kim HR ) + CEO Hàn Quốc. Vào không hỏi gì nhiều về tech, đưa mấy dự án đã làm cho xem. OK OK. Tới lúc nói lương thì nói vs mức lương tuyển dụng cái CEO đứng lên bỏ đi. Để HR + ứng viên ở đó ko biết là đậu hay rớt. Và thế là mất gần 10′ cuộc đời vs cty này. :))

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

G WORKReview Công ty

G WORK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *