Review công ty Galaxy Play(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


Galaxy Play


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhVl cty giờ nghỉ trưa không cho nằm ngủ ở sàn bắt ngồi tại ghế nghỉ trưa vì nằm ở sàn gây mất mĩ quan ạ, đoé hỉu kiểu gìTính đường té trước

Ẩn danh (tech team)làm tech nhưng hr dí giờ làm, vô ngồi 9h, quan trọng là mày ngồi cty cho tao, mày làm gì tao không quan tâm =)))

Muối tôm (osin)Công ty bóc lột sức lao động. CEO ko có chuyên môn bắt làm mấy thứ quá cá nhận mà ko nghĩ đến cảm nhận của user. Review tăng lương ko minh bạch, thiên vị, theo cảm tính cá nhân. Phúc lợi công ty ko có. Hr nghiệp vụ kém. Nếu các bạn apply đây thì chỉ nên làm thời gian ngắn vì làm lâu dài sẽ ko phát triển được lâu dài. Đây là ý kiến của mình sau khi làm 1 năm với nhiều chiếc drama.

Ẩn danh (lau dọn)chưa thấy ai review gì nhỉ =))))

ko phải JackCty nhiều trai đẹp nên cho đại 5 sao

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Galaxy PlayReview Công ty

Galaxy Play