Review công ty GameTV Việt Nam(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


GameTV Việt Nam


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Hai (Dev)Công ty toàn gà vịt. Lương thưởng thấp

Ẩn danhKhuyên ae chân thành đừng apply vào công ty này nhất là dev. Quá chán. Tệ nhất trong các công ty mình thấy

Dev vài nămCông ty lương thì thấp, quy trình thì như hạch. Đã thế suốt ngày lấy cái chấm công trừ lương từ nửa đến 1 ngày lương vì không checkin check out vân vân và mây mây. Mà không biết là quên check hay mấy mẹ tự chế ra để trừ, public mẹ cái bảng chấm công cho người ta check đi. Nhảy rồi, khuyên ae đừng ai vào làm gì phò vãi. OT thì đéo bao giờ thấy hó hé cộng vào, mà me me trừ thì nhanh.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GameTV Việt NamReview Công ty

GameTV Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *