Review công ty Gamma(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gamma


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Còi (Quèn)– Lương cực kì thấp, năm 2020 rồi mà trả lương chỉ 4-6 triệu, bóc lột tối đa sức lao động để có tiền thưởng TA từ công trình.- Đóng bảo hiểm không full lương.- Nội bộ chia phe nhóm đấu đá nhau, chửi nhau, ghét nhau ra mặt.- Phong cách làm việc củ chuối, bắt nhân viên check zalo cả ngày, làm việc 8 tiếng, tối về làm báo cáo chi tiết công việc mỗi ngày.- Không có bộ phận đào tạo, đi theo người cũ làm đến đâu chỉ đến đó -> mất thời gian học việc.- Nhiều thứ bất cập khác mà trải nghiệm rồi mới hiểu.- Đi làm mà tòan gặp các đồng nghiệp chê lương thấp đang định nghỉ.- Làm được mấy tháng, sợ quá bỏ chạy sớm.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GammaReview Công ty

Gamma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *