Review công ty Gateway International Schools(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gateway International Schools


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (khiếp vào làm thì drama cả đống)đc vào làm việc với sếp tốt thì cũng đỡ nhưng việc siêu nhiều lương k cao so với khối lượng cv mà drama thì vô vàn

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Gateway International SchoolsReview Công ty

Gateway International Schools

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *