Review công ty GCT(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


GCT


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Người đánh giáCông ty này là công ty củ hành nhé anh em, đừng dại mà vào. Vào bị bốc lột sức lao động đó.

Người từng trảiCông ty có kế hoạch phát triển ỔN ĐỊNH, mức đãi ngộ TỐT cao hơn hẳn so với mặt bằng chung, có khả năng thăng tiến trong công việc.

devthực tập sinh IT2tr/tháng – thực tập 2-3 thángngôn ngữ theo dự ánChắc lấy mấy chục đứa sinh viên vào bóc lột

Ẩn danhxếp tâm lý, lương thưởng cao, nhân sự đông đảo giàu kinh nghiệm là những gì ở đây không có

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GCTReview Công ty

GCT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *