Review công ty Gemmob(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gemmob


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Lời thú tội của tình yêuCông ty có anh anim chạn vượng xịn vãi chưởng mà tán mãi không đổ, gần đây nghe tin anh ấy lại lấy vợ mất rồi buồn khôn tả :'( Nhưng được cái ở đây, không có chạn này thì có chạn cao hơn :’)

Đang thất nghiệpMôi trường khá thoải mái, thích nhất là không bị cố gồng mình làm gì. Nhớ công ty trước bắt mình phải tham gia mấy cái thể dục giữa giờ rồi challenge muốn mệt mỏi vkl.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GemmobReview Công ty

Gemmob