Review công ty German Software Intelligence(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


German Software Intelligence


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhĐi pv 1 lần, thấy công ty đa số ng trẻ, chế độ khá tốt nhưng mình k pass pv :))

Ẩn danhCông ty có chế độ đãi ngộ tốt

Ẩn danhĐi phỏng vấn nhiều nơi nhưng chưa bao giờ gặp HR nào nhiệt tình như vậy, trước và sau phỏng vấn hỏi và quan tâm kỹ lắm luôn ấy chời.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

German Software IntelligenceReview Công ty

German Software Intelligence