Review công ty Getfit(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Getfit


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

lương ở nơi đâu (nv quèn)cty hay trễ lương. lại còn hay nổ

Ẩn danh đã

1 tháng trước

nhiều không bạn, mình đang định ứng tuyển

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GetfitReview Công ty

Getfit