Review công ty Gia Sư VietEdu(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gia Sư VietEdu


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Hà (Gia sư)Trung tâm hỗ trợ tốt. Các chị nhân viên cũng rất nhiệt tình, có lần mình gặp sự cố lớp các chị hỏi thăm mình nữa í

XCV (Gia sư)Trung tâm uy tín, làm việc nhiều năm r nên mình thấy tin tưởng được. Mình nhận khoảng 2,3 lớp ở đây đều rất oke. Phí lớp phù hợp, họ cũng trả phí đúng hạn nữa. Đôi khi VietEdu tặng ưu đãi cho gia sư nữa, cái này mình thấy chưa chỗ nào có cả

Quân NguyễnCông ty chất lượng ổn , uy tín, nhiệt tình hỗ trợ gia sư

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Gia Sư VietEdu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *