Review công ty GiF Việt Nam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


GiF Việt Nam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

nguyen trung dinh (dev)sep sang vietnam toan di choi gai

Dev (Dev)Minh moi den cong ty 1 hom da chay roi, duoc chia se tu nhung nguoi di truoc, cong ty nay rat vo van, tuyen nguoi vao lam 1 thoi gian cxong viec la duoi, khong kip hop dong, nen moi nguoi can nhac nhe

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GiF Việt NamReview Công ty

GiF Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *