Review công ty Global DesignIT(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Global DesignIT


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên quènMình mới join công ty được 6 tháng.Công ty chất lượng. Tất cả nhân viên đều được máy cấu hình xịn, laptop xịn, bảo hiểm full lương.Không có OT, nếu có đều được trả phí.Điểm – là dự án có KH request tuyển người thì mới tuyển nhân viên vào. Nên hầu như khó tăng size.2 anh BrSE team AI đều rất giỏi, hi vọng có nhiều thời gian học hỏi từ 2 anh hơn nữa.

Ẩn danhVăn phòng mở, trang thiết bị đầy đủ, mọi người thân thiện hòa đồngÍt ot tru khi có vc đột xuất nhưng rất hiếm khi xảy ra

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Global DesignITReview Công ty

Global DesignIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *