Review công ty Global Insurance Corporation(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Global Insurance Corporation


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhReview về Cty thành viên của Tổng cty GIC này : GIC Hồ Chí MinhGiám đốc – kiêm giám đốc khối kinh doanh( quyền phó tổng giám đốc) là 1 thằng giang hồ chợ búa vô học: Chuyên ăn chặn lương kinh doanh của nhân viên, khi nhân viên nghỉ đem doanh thu đi thì triệu tập cuộc họp có đầy đủ các HEAD của các Phòng Ban, ngang nhiên đánh nhân viên (đánh lén trong lúc người ta không đề phòng) trong phòng họp (trước cuộc họp còn uống rượu), đe dọa và xúc phạm nặng nề thân thể, danh dự và nhân phẩm người ta. Ăn quỵt lương 1 tháng trời và giam quyết định thôi việc của nhân viên.GIC Hồ Chí Minh là 1 tổ ô hợp gồm những thành phần chuyên đi giựt khách 1 cách bẩn thối và gian xảo, Cty như shit toàn sai phạm xong đi hối lộ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Global Insurance CorporationReview Công ty

Global Insurance Corporation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *