Review công ty GLOBAL SAFE CORP(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


GLOBAL SAFE CORP


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

commentdao.sg (NV quèn)Công ty lương thấp khủng khiếp, ông sếp sinh năm 1987 thì khó chịu khỏi nói luôn, làm cái gì cũng không vừa ý, bắt bẻ đủ kiểu, nay kêu làm thế này mai đổi ý khác, chửi thì ngoa ngoắt, lương đợi mòn mỏi như ăn mày ăn xin, mỗi tháng ngoài tiền lương sẽ có thêm tiền gửi xe (vì làm trong toà nhà), nhưng tháng cuối đ’ trả, nói chung là Sida lắm nha mọi người

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GLOBAL SAFE CORPReview Công ty

GLOBAL SAFE CORP