Review công ty Global Vertical Innovations, LLC(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Global Vertical Innovations, LLC


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Cựu nhân viên TMA (Dev quèn)Cty gì PC lởm quá, 2020 rồi mà còn xài i7 đời 10, ram 32 gb phải tháo bớt ra chứ xài không hết, tiền quỹ gì mà ăn cả tháng không hết.

Ẩn danhCty này có thằng dev láo tên Quang, ai vô làm coi chừng nó đó. Tốt nhất ko nên vô.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Global Vertical Innovations, LLCReview Công ty

Global Vertical Innovations, LLC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *