Review công ty Gỗ An Cường(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gỗ An Cường


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên (Phòng marketing )Sếp lớn bên này chửi nhân viên bằng những lời lẽ thậm tệ, chợ búa. Video, bài seeding ép nhân viên vào tương tác, ai không làm là bị lead nêu tên trong group. Các lead, trưởng phòng không đứng về phía nhân viên đâu, toàn ép KPI vô tội vạ, văn hóa bên này là văn hóa trừ lương.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Gỗ An CườngReview Công ty

Gỗ An Cường