Review công ty GO CRM(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


GO CRM


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

vvv (nhặt rác)hôm vào pv thấy văn phòng khá nhỏ . đặc biệt là pv xong cũng không thèm thông báo kết quả

a (dev)công ty thì bé tý mà lúc đéo nào cũng thấy tuyển ? để ý lúc nào cũng ghi tuyển TTS nhưng mà đéo bao giờ tuyển dev. mà lúc biuld lương thì thôi rồi , không có trợ cấp luôn .

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GO CRMReview Công ty

GO CRM