Review công ty GOALEVO(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


GOALEVO


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhSếp tốt.Đồng nghiệp tốt.Học hỏi được nhiều và môi trường tốt.Chế độ OT rõ ràng, tính tiền đầy đủ, ít khi phải OT.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GOALEVOReview Công ty

GOALEVO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *