Review công ty Gojek Vietnam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Gojek Vietnam


















(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh















không có chế độ thăng tiếngkhông có tăng lương theo nămkhông có chế độ đãi ngộ lễ tết, sinh nhậtmuốn thăng tiếng phải chịu uống bia mix rượu khi sếp đưa – không uống là không nể nangsống không nịnh đời dùi dập

hi (chức gì cũng vậy thôi)















Công ty gì mà toàn ctv

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Gojek VietnamReview Công ty

Gojek Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *