Review công ty Green Academy(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Green Academy


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

CskhChả biết ntn mà phỏng vấn chưa gì đã bắt ngta phải nghỉ học buổi tối. Trong khi cv làm từ 8:30am đến 5:30pm. Tính bắt làm đêm hay gì? Bà manager hiếu chiến, nói răng trên không hé ra luôn là hiểu òi… Chị trợ lý bảo ăn mặc chuyên nghiệp khi pv vì sếp rất khó trong việc ăn mặc nên mình cũng mặc đồ công sở. Tới nơi bả mặc cái đầm trắng cổ chữ V xẻ thiếu điều tới bụng. Bắt ứng viên làm các plan A B C rồi gửi file => lấy chất xám. Ghét cái cty này…

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Green AcademyReview Công ty

Green Academy