Review công ty Green Dragon Corp(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Green Dragon Corp


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

halocông ty gia đình, sếp chửi suốt ngày, chửi cả quản lý, ko đúng ý là chửi, ko tôn trọng nhân viên. áp lực, việc nhiều, môi trường toxic, làm lâu chắc bị điên.

noobganhkeo (Nhân viên quèn)Lắm quy trình, cái đéo gì cũng in ra ký giấy. Công ty có văn hóa cày, hội tụ những con người sẵn sàng bị bóc lột nhưng ko dám đòi quyền lợi. Work from home sẽ bị trừ 30% lương, máy móc thiết bị như qq. Được cái đồng nghiệp ở đây đa số là người tốt, vui vẻ, yêu thương nhau( trừ 1 số thành phần hãm xu nịnh, tạo drama sống qua ngày ). Nếu bạn là một người tìm nơi để hạ cánh, làm việc dưỡng già thì GD là nơi phù hợp với bạn :v

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Green Dragon Corp