Review công ty GreenLife(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


GreenLife


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tâm Nguyễn (Tổng giám đốc)Công ty cặn bã vcl. Đm chưa gặp chỗ nào phò như chỗ này. Nhân viên đến ăn chửi lấy lương. Chửi nhiều KPI cao. Chửi ít đéo có lương. Đọc đc review này mà còn đâm đầu vào thì thất bại vcđ

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GreenLifeReview Công ty

GreenLife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *