Review công ty Greenvet(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Greenvet


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Kế toán)Phỏng vấn lung ta lung tung, hứa hẹn đủ thứ, xong mặc cả lương từng tý. Cảm giác như dân chợ búa nên dù pass cũng từ chối vì kiểu này vào làm cũng tìm đủ mọi cách để giảm lương của người lao động mà thôi

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GreenvetReview Công ty

Greenvet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *