Review công ty Grove Group(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Grove Group


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Hung (IT)Công ty tuyển nv quá tệ, cv phù hợp n hưng không 1 tiếng nói được hay không

Osin (Ai đó)Công ty VN nhưng chính sách phục lợi rất tốt, văn hóa cũng tốt.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Grove GroupReview Công ty

Grove Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *