Review công ty GToken(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


GToken


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Jose Mourinho (Dev cá tính)Cuối năm nay, coin lên sàn. Công ty thưởng lớn, nhiều tháng lương và nhiều coin cho tất cả nhân viên. Năm nay Gtoken ăn tết lớn

Gonzalo Higuain (Siêu dự bị)Gtoken giờ là cái xác chết chưa chôn mà thôi. Nó chết thật rồi mọi người. Haizz

Xavi (Nhà tiên tri)Qua tết các huấn luyện viên còn đi nói chi tới các cầu thủ

Felix Sanchez (Cao lắm)Dù sao chuyện cũng đã rồi, đừng buồn quá Xavi à.

Hary (Dev cứng)Một trong những công ty đáng để làm việc và học hỏi. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lương khủng from 2k$.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GTokenReview Công ty

GToken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *