Review công ty GTR Việt Nam(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


GTR Việt Nam


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Đầu nấmAi chuẩn bị vào công ty này thì làm ơn né ra hộ cái. Hoặc có một tinh thần quả cảm giám CHẤP NHẬN BỊ CHO NGHỈ VIỆC, vì lý do “Chị éo thích”/”em giỏi quá”…hãm hết sức hãm luôn. Bao nhiêu tốp tốp nhân viên bị cho đi vì Đầu nấm éo thích nha

SỢ THẬT SỰCông ty uy tín, Leader có năng lực đuổi 1 lúc cả team chục người không báo trước với lý do “Chị làm vậy là muốn tụi em được hưởng phụ cấp công ty”…Ủa!!!Rồi ai mượn

NÉ XA RAMới vô làm thì cũng vui, cũng hứa hẹn đào tạo đủ thứ, chắp cánh ước mơ đồ, công ty không muốn bào mòn sức tụi em mà muốn bồi dưỡng để tụi em gắn bó với công ty đồ… Rồi cái tín hiệu nào là anh muốn bồi đắp, bồi dưỡng đây anh BHV???

Anti bà Huyền never diecái chuyên môn nghiệp vụ của chị MAr éo có, ngay cả cái nghiệp vụ quản lý không có luôn. Hành xử thì cảm tính mà luôn bắt nhân viên chuyên nghiệp. Ai chuyên nghiệp quá thì bảo không hợp với team. Làm éo gì cũng không vừa lòng chị.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GTR Việt NamReview Công ty

GTR Việt Nam