Review công ty Gumac(1 reviews)

Review Công ty


Gumac


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhY như công ty đa cấp… Suốt ngày bắt học hành gì tùm lum… không biết có ứng dụng chuyên môn được không, đã nghỉ ở công ty, không biết còn vụ bắt nhân viên viết thư tay mấy chục thư mới được tính công ngày đó khong nữa… Thiết nghĩ cấp trên nên tìm cách làm sao cho quần áo mình làm ra đẹp hơn chứ đừng cố chạy theo sống ảo nhiều… Thân ái

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

GumacReview Công ty

Gumac

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *