Review công ty Hạ Tầng Và Công Nghệ ITC(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hạ Tầng Và Công Nghệ ITC


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên cũ (Quèn)Công ty trả lương theo sở thích của kế toán. Nhưng khi nhân viên đòi lương thì kế toán hay giả vờ bị câm. À mà cty giải thể r.

Nhân viên cũCEO chỉ biết hứa hẹn, lúc nói thì hay lắm nhưng có thấy làm được gì đâu? Lương thì từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 9 năm nay chưa chắc đã trả, liên lạc thì bơ. Nói chung ngoài hứa hẹn giỏi ra thì chẳng được cái gì.

Ẩn danh (Nhân viên cũ)Công ty thường xuyên chậm lương. Nợ lươngKhông đóng BHXH như trong hợp đồng, quyền lợi của nhân viên = 0.Sau nhiều lần làm việc trực tiếp với leader và sếp về hợp đồng, lương vẫn không được giải quyết ổn thỏa. Thật sự mất hết niềm tin vào lời hứa của BGĐ.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hạ Tầng Và Công Nghệ ITCReview Công ty

Hạ Tầng Và Công Nghệ ITC