Review công ty Habros(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Habros


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Chung (nv quèn)Công ty như ***, sếp lúc nào cũng theo ý mình, không bao giờ nghe đóng góp của nhân viên, Hợp Đồng thì không ký, trốn thuế, Mùa dịch vẫn bắt đi làm. Không sớm hay muộn công ty cũng dẹp. Mấy thằng hàn làm ăn rất chán, nên suy nghĩ kĩ trước khi vào!

Dev (Dev quèn)HR là bộ mặt của công ty, nhưng HR của công ty có thái độ lồi lõm

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HabrosReview Công ty

Habros