Review công ty Hải Sản Hoàng Gia(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hải Sản Hoàng Gia


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Đạt (Quản Lý )Công ty gia đình các bạn ạ , bao chán Quay qua quay lại toàn thấy người nhà , chả ai dám nói gì , sếp thì nhiều lính thì ít , lương bổng thì lung tung cả lên , Né gấp nhé các bạn ơi

Vô danhCho xin cái review vị trí Sale on ạ

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hải Sản Hoàng Gia