Review công ty Hanacos Vietnam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hanacos Vietnam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Manager)Mọi thứ ok trừ sếp

Phan Vũ Hùng (CEO)Công ty không có gì ngoài tiền hết. Tự hào vì công ty chúng ta.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hanacos VietnamReview Công ty

Hanacos Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *