Review công ty Hanes Brands(1 reviews)

Review Công ty


Hanes Brands


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhCông ty tốt, tạo nhiều cơ hội cho nhân viên sáng tạo. công việc khá thoãi mái, rãnh rỗi có thể chém gió với các công nhân may.Rất quan tâm tới nhân viên trẻ.Chương trình Sumer internship của công ty rất thiết thực va nghiêm túc, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên sáng tạo.làm lâu sẽ sinh nhàm chán vì nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định…..

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hanes BrandsReview Công ty

Hanes Brands

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *