Review công ty Hansae YES24 Vi Na(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hansae YES24 Vi Na


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Lí Lắc 1 Năm (Culi )Đã chạy xa khỏi Công Ty, môi trường làm việc tù túng không thoải mái. Ông Sếp Người Hàn thì hay la mắng mấy Leader ở không gian chung. AD thì không có tiếng nói. Cũng chẳng phúc lợi gì cho công ty. Nên né gấp, nhiều cái bất cập.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hansae YES24 Vi NaReview Công ty

Hansae YES24 Vi Na