Review công ty Hanwha Aero Engines(1 reviews)

Review Công ty


Hanwha Aero Engines


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Kỹ thuật viên chất lượng – QA Dept)-Mới làm được 2 tháng thì nhảy sang Vinsmart.-Hanwha lương thấp. Kỹ thuật viên mà có hơn 7 củ.-Môi trường làm việc thì không áp lực, thoải mái.-Phúc lợi chưa biết do làm có 2 tháng.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hanwha Aero EnginesReview Công ty

Hanwha Aero Engines

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *