Review công ty Hashtag Cafe(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hashtag Cafe


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

trúa hề (nhân viên tró rách)Nhìn lương thì có vẻ cao mà thật ra làm như chó. ca làm 14h-22h nhưng đi sớm 15 về trễ 1 tiếng LÀ CHUYỆN HIỂN NHIÊN. Kêu 22h về mà 22h01 gửi báo cáo là tới công chuyện liền luôn.THÍCH CHO OT LÀ OT KHỎI HỎI Ý KIẾN NHÂN VIÊN. Làm tới 1-2h sáng mà con mẹ quản lý vùng quản lý khu vực gì đó còn thái độ lên thái độ xuống. Nếu ko phải mai làm ca sáng (6h-14h) chắc mẻ bắt làm nguyên đêm.Tóm lại là cực kỳ bad

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hashtag CafeReview Công ty

Hashtag Cafe