Review công ty HAVAZ(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


HAVAZ


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhmôi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ mọi người siêu cấp nhiệt tình và sẵn lòng support nhau hết mình :>

Nhân viên cũ (DEV quèn)Công ty có những người ae tốt bụng support nhau nhiệt tình, lương bổng cũng ổn so với mặt bằng nhưng tăng lương thì chậm

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HAVAZReview Công ty

HAVAZ