Review công ty HBS Việt Nam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


HBS Việt Nam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

F1 (BD )nợ lương sếp hãm tk lol Tiến ảoHR phân biệt bắc namđi lấy lương như đi xin ăn

Ẩn danh đã

1 tháng trước

Là sao v ạ. E tính apply tts ở đây =((

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HBS Việt NamReview Công ty

HBS Việt Nam