Review công ty HDapps(6 reviews)

Posted by

Review Công ty


HDapps


(6)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nạn nhân Digitoy.XYZ (Nói ra lộ cmn sao)Sếp tham tiền, không đếm xỉa gì tới đời sống nhân viên. Thường xuyên nợ lương, trả nhỏ giọt trong khi doanh thu vẫn về đều đều.Hiện giờ đang tên Digitoy.XYZ.Anh em lưu ý né gấp.

Từng làm nhân viên (Dev iOS)Bị xoá hết cmt ng cũ, nghi ngờ ko nên vào.

sao xóa reviewsao *** sao *** sao *** sao ***

HDapps (Người ngoài)49 review, xoá sạch @@ đề nghị ae ko vào

Ẩn danhNhân viên thân thiện Công việc tốt, thiết bị hiện đại. Sếp hoài đồng thân thiệnGiao task hợp lý,nhân viên giúp đỡ lẫn nhau trong công việc

Nhân viên HDapps (Trên đầu tamsudev)Tụi admin *** ngu quá, dám xóa hết comment của tụi tao

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HDappsReview Công ty

HDapps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *