Review công ty Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu(2 reviews)

Review Công ty


Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Hà Linh (chuyên viên)môi trường năng động, ok để thử sức

Ẩn danh (Content)Môi trường năng động, công ty nhiều người trẻ, hay tổ chức team building. Các bạn trẻ chưa ra trường có thể đến thực tập, các bạn mới ra trường nên đến học hỏi kinh nghiệm!

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean EduReview Công ty

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *