Review công ty Hekate(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hekate


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhỦa mình vẫn được tiền mà ta, bạn có code sida quá hay không mà họ không trả tiền cho bạn vậy?

Ẩn danh (Intern)Pass phỏng vấn thực tập xong có 1 tháng test không lương =))Việc test giao bài đầu tuần cuối tuần feed back xong bắt fix ngay. Muốn kiếm ứng viên giỏi nhưng lại không trả lương .HR nói chuyện kiểu không tôn trọng ứng viên lắm, kiểu bạn cần cty chứ cty không cần bạn.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HekateReview Công ty

Hekate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *