Review công ty Heliosys(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


Heliosys


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

DQT (Dev quèn)Làm gì có thưởng tết dương???

dev (dev)công ty này toàn để nhân viên OT “tự nguyện”

Ẩn danh (dev dễ thương)làm hơn 1 năm rồi, lương thưởng khá được. cũng chưa thấy có gì chưa deal được cả

Dev Chiếu Mới (DEV quèn)Cty gì xịn sò, muốn đi làm hơn cả ở nhà. Các bạn nữ về số lượng và chất lượng thì cứ phải gọi là “ối dồi ôi”. Các sếp thì tâm lý. Nhưng mà hận cái tăng 15kg từ ngày vào công ty do suốt ngày được ăn, khộ tâm lắm.

Ẩn danhMôi trường làm việc thoải mái, cởi mở. Lương thưởng hấp dẫn. Có thưởng tết dương lẫn lương tháng 13. Có thưởng theo hiệu quả công việc.Có chế độ tính tiền cho OT thỏa đáng. Nhưng hầu như không phải OT.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HeliosysReview Công ty

Heliosys