Review công ty Helisoft(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


Helisoft


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên (Quèn)Có ai làm công ty này chưa review mình với

Ẩn danh (Dev quèn)Văn phòng đẹp, đồng nghiệp thân thiện, sếp dễ tính

Dev (Lang thang)Tiền thân là Nhật Cường Software và đã đổi tên thành Helisoft

Người cũ Nhật Cường (Dev Quyền)Là công ty Nhật Cường software cũ đổi tên.Lấy lại các sản phẩm cũ đi bán

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HelisoftReview Công ty

Helisoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *