Review công ty Himlam Land(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Himlam Land


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Ứng viên)Mức lương so với các công ty cùng ngành thì khá thấp, được cái không nợ lương như các công ty bđs hiện tại, làm T2-T6, nói chung thì cũng tạm được.

Ẩn danh (Nhân viên quèn)Hr công ty cực kỳ hãm (!)

Ẩn danhNice and new office.Lunch is provided. Many sites to handle so you can expose yourself in various skills especially problem solving. It is required and clear enough to do the OT. Also it is paid. Complicated organization culture so it takes time to adapt yourself in it.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Himlam LandReview Công ty

Himlam Land