Review công ty Hino Motors Vietnam(1 reviews)

Review Công ty


Hino Motors Vietnam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nguyễn Minh Nhựt (Content marketing nhập môn)Hino nhưng showroom ở ql1A Hồ Chí Minh. Trao đổi qua điện thoại ok, đến phần mail mời PV thì phát sinh thêm nhiều vấn đề, mình có reply mail ngay để hỏi, nhưng đến nửa tiếng trước giờ phỏng vấn mới được phản hồi. Và khi có mặt tại buổi PV thì bên cty lại cho rằng lỗi của mình dù mình làm theo yêu cầu của mail đó, và thái độ người Pv rất khó chịu.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hino Motors VietnamReview Công ty

Hino Motors Vietnam

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *